Zonnesystemen

Een zonnesysteem laat u toe om voordelig en zonder schade schone energie te gebruiken. Zo bespaart u in uw portemonnee terwijl u de natuur mooier laat.

Zonnewarmte, gratis, onbeperkt en voor iedereen

De energie die de zon naar de aarde uitstraalt is immens groot en wordt ter beschikking gesteld zonder tussenstations als opslag, transport en levering. We zijn nog niet op het punt gekomen dat we deze energie maximaal kunnen capteren, doch als bijkomende warmtebron voor warmwaterproductie en ondersteuning van de verwarminginstallatie is de zon in onze regio zeer geschikt.

De totale zoninstraling per jaar op de totale aardoppervlakte is gelijk aan 10.000 maal de totale wereldenergievraag per jaar. Een kleine omrekening geeft aan dat in minder dan een uur de zon de wereldenergievraag van een jaar levert. Dat is het theoretische aanbod.

Stijgende energieprijzen en de begrensde beschikbaarheid van fossiele brandstoffen zijn de motieven voor een doordacht zoeken naar alternatieve energiebronnen. Het gebruik van zonnenergie vrijwaart ons leefmilieu en de energiereserve en wordt dubbel beloond : aan de ene kant bespaart een zonnesysteem brandstof en daarmee ook geld en anderzijds biedt de staat een grote waaier van subsidies voor de installatiekosten.

Waarom kiezen voor een zonnesysteem?

Duurzame investering

Het spreekt voor zich dat een zonnesysteem een duurzame investering is: je spreekt de reserves van de aarde niet aan, maar geniet van de onbeperkte energie van de zon

Goedkoop

De initial investering is niet goedkoop, maar met terugverdientijden van 5-9 jaar en een lange levensduur zijn deze systemen op lange termijn de beste investering.

Subsidies

Dankzij aantrekkelijke subsidies van de overheid krijgt u een financieel duwtje in de rug.

Profiteer van premies voor zonnesystemen. Zowel in nieuwbouw als renovatie.

Laat u een zonnesysteem installeren door een erkend installateur? Dan hebt u mogelijk recht op een premie van de Vlaamse overheid. Zo kunt u de kosten drukken en wordt de investering nog interessanter. Ook de federale regering voorziet tussenkomsten.
Ontdek alle premies via Premiezoeker.be.

Vragen over premies? Wij helpen u graag.

Hoe werkt het?

Het bescheiden oppervlak van een zonnecollector laat toe een deel van de immense zonnewarmte op te vangen.. De op het aardoppervlak invallende straling wordt als globale straling aangeduid.De glabale straling wordt opgedeeld in directe straling - straling bij klare hemel en direct invallend zonlicht - alsook diffusie straling die door de wolken verstrooid wordt.
De grootste hoeveelheid aan zonnewarmte kan opgenomen worden, wanneer de zonnecollector naar het zuiden is gericht. Een oost-georienteerde collector benut vooral de morgen- en middagzon. De opbrengst langs de oostgeorienterde collector is ongeveer gelijk met de westkant, doch kan beinvloed worden door ochtendnevel.

Toepassingen

Zonnesysteem voor warmwaterproductie met zonneboiler

Een zonnesysteem voor de productie van sanitair warmwater wordt zo gedimensioneerd dat in de zomermaanden de behoefte aan sanitair warmwater volledig afgedekt wordt. In de overgangsmaanden en de wintermaanden wordt het water hiermee voorgewarmd. De verhouding tussen de benutte zonne energie en de totale benodigde energie noemt men de dekkingsgraad . Bij zonnesysstemen met warmwaterproductie ligt deze bij ca. 60 procent - dit betekent dat op jaarbasis 60 procent van de nodige energie voor warmwaterproductie kostenloos door de zon geleverd wordt.

Zonnesysteem voor ondersteuning van de verwarming

Bij zonnesysteemen voor warmwaterproductie en ondersteuning van de verwarming wordt de dekkingsgraad t.o.v.de totaal verbruikte braandstof berekend. Dezee dekkingsgraad kan tot 30% bereiken , dit betekent dat een groot deel van de globale energie voor de warmtetoevoer van de woning via de installatie aan zonnecollectoren kan bespaard worden. Bij de zonnesystemen met ondersteuning van de verwarming zijn grotere collectorvelden nodig, en aan de hand van eens simulatiebetrekening met kosten en baten analyse wordt het optimale aantal collectorvelden bepaald.

Het juiste systeem?

Er is geen standaardoplossing voor wie op zoek is naar het juiste verwarmingssysteem, maar het is niet heel moeilijk om een systeem te vinden dat aan uw behoeften voldoet. Praat met ons. Wij kunnen u helpen bij het kiezen van een nieuwe verwarmingsinstallatie.

Maak een afspraak

Enkele realisaties

Bekijk wat we bij anderen deden

Waarom onze klanten voor ons kiezen?

Méér dan 60 jaar op de teller
Een in-house ingenieur die uw plannen bekijkt
Een eigen hersteldienst 24/24, 7/7 van 1 oktober tot en met 30 april.
Ruime stock met nieuwe en vervangstukken

Jaarlijks onderhoud nodig? Ontdek ons onderhoudscontract

Bij GVK willen we u graag ontzorgen. Niets makkelijker dan een jaarlijks onderhoud waar u zich niet hoeft mee bezig te houden. Wij sturen een automatische herinnering, zorgen dat u makkelijk een datum kan inplannen die u past, onze technieker komt langs.

Promo